snøscooter

Lokale retningsliner for motorferdsel i utmark

Desse lokale retningslinene vart vedtekne i Vik kommunestyre 5.4.18 i sak 15/18.

Tips ein ven  Skriv ut