giroblankett

Melding til våre kundar med avtalegiro

På grunn av ein teknisk feil vart ikkje fakturaer med forfall den 15.03.17 belasta dykkar bankkontoar i mars.

Faktura/-er både for mars og april 2017 vil difor bli belasta dykkar bankkonto den 15.04.17.

Ein gjer dykk merksame på at dette gjeld kun for dei som har avtalegiro utan e-fakturavarsling.

Dei som allereie har betalt fakturaen, vil ikkje bli trekt dobbelt.

Vi beklagar dette. 

Tips ein ven  Skriv ut