Miljøretta helsevern

Kommunane i Sogn regionråd samarbeider om å dekke oppgåver som kommunane er pålagt innanfor arbeidsfeltet miljøretta helsevern, og det er tilsett ein person i full stilling som skal driva førebyggande arbeid.

Arbeidet med miljøretta helsevern omfattar godkjenning, tilsyn, rådgjeving og rettleiing i høve til kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar. Både private og tilsette i offentleg og privat sektor kan kontakta miljøhygenikar med spørsmål om helse og miljø.

Tips ein ven  Skriv ut

Tenesteomtalar