Miljøretta helsevern

Kommunane i Sogn regionråd samarbeider om å dekke oppgåver som kommunane er pålagt innanfor arbeidsfeltet miljøretta helsevern, og det er tilsett ein person i full stilling som skal driva førebyggande arbeid.

Arbeidet med miljøretta helsevern omfattar godkjenning, tilsyn, rådgjeving og rettleiing i høve til kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorar. Både private og tilsette i offentleg og privat sektor kan kontakta miljøhygenikar med spørsmål om helse og miljø.

Arbeidsoppgåver

Søknadsskjema

Lovverk og lenker

Vik kommune kjøper tenesta av Sogndal kommune

 

 

Tips ein ven  Skriv ut

Tenesteomtalar