Mindre byggjearbeid

Mindre byggjearbeid kan vere tilbygg på huset ditt eller ein garasje. Du kan sjølv stå ansvarleg for eit tilbygg på inntil 50 m2 bebygd areal/samla bruksareal eller eit uthus/garasje som er mindre enn 70 m2. Dersom tilbygget eller påbygget inneheld eigen sjølvstendig brukseining eller inneheld våtrom, er tiltaket søknadspliktig.

Du må sende søknad til kommunen og nabovarsle.

Du kan sende byggjesøknad til Vik kommune på skjema

- Vedlegg er nabovarsel og gjenpart av nabovarselet

Sakshandsamingstid er 3 veker. Føresetnaden er at ingen naboar har lagt inn merknader.

Byggjegebyr finn du her

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar