NAV

NAV Vik er stengt 13. september

Kundemottaket til NAV Vik er stengt måndag 13. september. Dersom du treng tenester frå NAV kan du kontakte oss. 

Dersom du treng tenester frå NAV, kontaktar du oss slik:
 
På internett, nav.no – ope heile døgeret. Der kan du:
Søke stønad
Sjekke utbetalingar
Registrere deg som arbeidssøkjar
 
Dersom du allereie har ein rettleiar på NAV Vik, kontaktar du denne digitalt i din aktivitetsplan eller på telefon, ved behov.
 
Du kan og ringe NAV Kontaktsenter (ope mellom 08.00-15.30):
55 55 33 33 - Spørsmål om ytingar
55 55 33 36 - Telefon for arbeidsgjevarar
55 55 33 34 - Spørsmål om pensjon
 
Dokument som skal leverast NAV Vik kan sendast pr. post til postboks 93, 6891 Vik i Sogn.
 

 

Tips ein ven  Skriv ut