nav

NAV Vik stengt 3. desember

Publikumsmottaket til Nav Vik held stengt 3. desember på grunn av intern opplæring.

Dersom du treng tenester frå NAV, kontaktar du oss slik:

På internett, nav.no - ope heile døgnet. Der kan du:

  • søke stønad
  • sjekke utbetalingar
  • registrere deg som arbeidssøkjar

Dersom du allereie har ein rettleiar på NAV Vik, kontaktar du denne digitalt i din aktivitetsplan, eller på telefon, dersom det er noko som hastar. 

Du kan og ringe NAV Kontaktsenter (ope mellom 08:00-15:30)

55 55 33 33 - spørsmål om ytingar

55 55 33 36 - telefon for arbeidsgjevarar

55 55 33 34 - spørsmål om pensjon

Dokument som skal leverast NAV Vik kan sendast med post til postboks 93, 6891 Vik i Sogn, eller leggjast i konvolutt i postkassen utanfor kommunehuset.

Tips ein ven  Skriv ut