Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
Silje Grønningsæter

Ny fastlege i Vik kommune

Silje Grønningsæter har takka ja til stilling som fastlege i legetenesta i Vik. Stillinga er fast. Silje byrjar i stillinga i slutten av august 2018.

Silje var ferdig med legeutdanning i 2003 og hadde etter dette turnusteneste ved Førde sentralsjukehus og i Førde kommune. Deretter jobba ho ei tid som fastlegevikar i Sogndal før ho gjekk over til jobb innan psykisk helsevern. Ho har fleire års erfaring både frå barne- og ungdomspsykiatri og frå vaksenpsykiatri. 

Rådmann Oddbjørn Ese seier i ein kommentar at ein i kommunen er svært tilfreds med at Silje har takka ja til stillinga, og at dette er eit svært kjærkome bidrag til ei meir stabil legeteneste i kommunen.

Tips ein ven  Skriv ut