restaurering og beiterydding

Ny SMIL-strategi

Vik kommune har fått inn 23 søknadar i år på SMIL-spesielle miljøtiltak i landbruket -som skal handsamast etter den nye strategien.

Kommunen har motteke kr 300.000.- til ordninga i 2020.

Vik formannskap vedtok ny tiltaksplan for SMIL 1.april 2020:
​Vedteken SMIL-strategi for åra 2020-2023 (pdf)

Vik kommune si tenesteskildring for SMIL i landbruket finn du på denne lenkja.

Tips ein ven  Skriv ut