Gronsberg

Økonomiplan 2019 - 2022 og budsjett for 2019

Komplett økonomiplan for perioden 2019-2022 med budsjett for 2019 kan no hentast i PDF-format.

Som vedlegg i kapittel 6 ligg fullstendig gebyrregulativ følgd av saksutgreiing med vedtak.

Du kan henta dokumentet her.

Tips ein ven  Skriv ut