Plan og forvaltning

Avdelinga er plassert i rådmannen sin stab, og har ansvar for mellom anna byggesaker, skogbruk og landbruk.

Avdelinga er leia av Mats Sæterlid, og du kan finna kontaktopplysningane ved å følgja denne lenka.

Avdeling er delt i fleire faggrupper, og du kan finne kontaktinformasjon til tilsette i gruppene ved å klikke på gruppa sitt namn:

Til toppen