Rådmann

Rådmannen er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjonen, og har ansvar for dagleg drift.

Rådmann i Vik kommune er Øistein Søvik, og du kan finna kontaktinformasjon ved å følgja denne lenka.

Rådmannen har ansvar for at kommunen vert driven i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggande kontroll. Rådmannen er og ansvarleg for at politiske vedtak vert iverksette.

Kommunestyret har i delegasjonsreglementet og andre vedtak gitt rådmannen fullmakt til å ta avgjerd i saker som ikkje er prinsipielle.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna i alle kommunale organ, med unnatak av kontrollutvalet.

Rådmannstillinga er omtala i kommunelova §13-1

Rådmannen si administrative organisering er vist i organisasjonkartet nedanfor. Du kan også lasta ned kartet i PDF-format ved å følgje denne lenka. (PDF, 176 kB)

Organisasjonskart - Klikk for stort bileteOrganisasjonskart 

Til toppen