Tekniske tenester

Sektoren ligg i linje under rådmannen, og har ansvar for reinhald, kommunale bygg samt veg, vatn og avløp.

Sektoren er leia av kommunalsjef Ole Petter Ramberg, og du kan finna kontaktopplysningane til kommunalsjefen ved å følgja denne lenka.

Sektoren er delt i tre avdelingar, og du kan finne kontaktinformasjon til tilsette i avdelingane ved å klikke på avdelinga sitt namn:

Til toppen