Kontrollutvalet

Kontrollutvalet si oppgåve er å kontrollere den kommunale drifta. Gjennomgang av budsjett og rekneskap samt vedtak i politiske møter, dannar grunnlaget for vurderingar som kontrollutvalet gjer.

Kontrollutvalet 2019 - 2023

Kontrollutvalet 2019 - 2023
Medlem Funksjon Varamedlem Parti
Ronny Holen Leiar Harald Even Fosse SP
Marta Finden Halset Nestleiar Tove Lislelid AP
Bjarne Larsen Medlem Eivind Rinde AP
Bjørg Hønsi Aafedt Medlem Marianne Bøthun SP
Rangvald Grov Sørdal Medlem Eivind Lidal H

Kontrollutvalsmøter 2023

Kontrollutvalsmøter
Møtedato Møtebok
15.02.23 Møtebok (PDF, 119 kB)
10.05.23 Møtebok (PDF, 107 kB)
13.06.23 Møtebok (PDF, 104 kB)
20.09.23
22.11.23

Møter vert haldne på kommunehuset i Vik, med møtestart kl. 14.00.

Tilgang til sakspapir og møtebøker frå tidlegare møter kan ein få ved å henvende seg til 
Vik kommune sitt postmottak