Tømmer Vangsnes

Ope møte om hovudplan skogsveg

Skogforvaltinga er i gang med utarbeiding av ein hovudplan for skogsvegar i Vik. Grunneigarar er kalla inn til møte om arbeidet med planen.

Kart
Kart

Møta vert arrangert etter følgjande tidsplan:

  • 15. mars, kl 18.00 i ungdomshuset i Feios
  • 20. mars, kl 18.00 i kyrkjestova
  • 21. mars, kl 18.00 i kyrkjestova

Planen er å få registrert dei viktige dekningsområda ein kan drive skogbruk i, og at ein skal komma fram til dei mest rasjonelle vegløysingane for områda.

Følgjande områder vert lagt fram på desse datoane:

  • 15. mars : Fresvik - Feios - Vangsnes
  • 20. mars:  Refsdal – Seljedalen - Bødalslia aust  
  • 21. mars:  Skorge/Stadheimslia - Arnafjord

 

Tips ein ven  Skriv ut