Oppvekst

 

Oppvekst
Ansvarsområde Kontaktperson (klikk på namnet for kontaktinformasjon)
Rådgjevar Britt Marit Stadheim
Tenesteleiar barnevern Lene Borlaug
Tenesteleiar bibliotek Mona Svendsen
Tenesteleiar barnevern Lene Borlaug
Rektor Feios oppvekstsender Kari Sletten Samland
Rektor Flatbygdi skule Jarle Christensen
Styrar Valsvik barnehage Thale Charlotte Halset
Rektor kulturskulen Dora David
Styrar Vik barnehage Hilde Anett Apelsett
Tenesteleiar vaksenopplæringa Rita Årevik Vikdal
Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon