Oppvekst

 

Oppvekst
Ansvarsområde Kontaktperson (klikk på namnet for kontaktinformasjon)
Kommunalsjef oppvekst Bjarnhild Samland
Tenesteleiar barnevern Lene Borlaug
Tenesteleiar bibliotek Mona Svendsen
Tenesteleiar einslege mindreårige Lene Borlaug
Rektor Feios oppvekstsender Kari Sletten Samland
Rektor Flatbygdi skule Jarle Christensen
Rektor Valsvik oppvekstsenter Thale Charlotte Halset
Rektor kulturskulen Dora David
Styrar Vik barnehage Aud Bell Hove
Tenesteleiar vaksenopplæringa Rita Årevik Vikdal
Sakshandsaming Britt Marit Stadheim
Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon