Oppvekst

Leiar:  Bjarnhild Samland
Telefon: 971 95 263
E-post: bjarnhild.samland@vik.kommune.no

Tenesteområde:

  • Skule
  • Barnehage
  • Bibliotek
  • Vaksenopplæring
  • Kulturskule
  • Kultur
  • Barnevern
  • Barn og ungdom
  • Lokalhistorisk arkiv

I tillegg til skule og barnehage, femner sektoren om skulefritidsordning og den kommunale kulturskulen.

Skular, barnehagar og kulturskulen har eigne rektorar/leiarar, som rapporterer direkte til sektorleiar.

Sektor for skule og oppvekst
Opplæringssenter Grunnskule Ansvarleg Telefon

Valsvik oppvekstsenter

1-7 skule

Rektor: Thale Charlotte Halset

90 53 98 33

Flatbygdi oppvekstsenter

1-10 skule

Rektor: Jarle Christensen

95 12 92 89
Vangsnes oppvekstsenter 1-4 skule Rektor: Arild Thingvoll 91 58 45 13
Feios oppvekstsenter 1-10 skule Konst. rektor: Kari Sletten Samland 90 88 65 59
Fresvik oppvekstsenter 1-7 skule Rektor: Kirsten Johanne Bøtun 95 14 93 66
Vik barnehage   Styrar:  Aud Bell Hove 41 41 80 23
SFO, Flatbygdi   Leiar:   Gunn Nyland Risløv 91 36 78 26
Kulturskule   Rektor:Beth Anita Ramfjord 90 15 46 23
Vaksenopplæring   Lærar Arne Inge Sæbø 97 70 30 15

Vaksenopplæringa for framandspråklege er i helsetunkjellaren

Bibliotek:
Leiar for tenesta: Mona Svendsen
Telefon: 924 52 063
E-post: bibliotek@vik.kommune.no
Kontorstad ved Flatbygdi skule i biblioteket - inngang vinterhagen

Vaksenopplæring:
Leiar for tenesta: Gerd Lillesvangstu
Telefon: 976 99 609
Kontorstad i bygget til ASVO.

Barnevern:
Leiar barnevern: Hanne Malmedal Eriksen
Telefon: 576 98200
E-post: hanne.marie.malmedal.eriksen@vik.kommune.no
Kontorstad: kommunehuset

Barn og ungdom:
Rådgjevar oppvekst: Britt Marit Stadheim
Telefon: 476 15 488
E-post: britt.marit.stadheim@vik.kommune.no
Kontorstad: kommunehuset


 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon