Du er her: Heim Ordføraren
OTurvoll

Ordførar

Olav Turvoll

Ordførararen er kommunen sin øvste politiske leiar og frontfigur. Ordføraren leiar møta i formannskapet og kommunestyret, og er kommune sin rettslege representant. Ei viktig oppgåve for ordføraren er å vere bindeledd mellom dei folkevalde og administrasjonen.

Ta gjerne kontakt med ordføraren, men hugs på at både e-postsendingar og annan post vil bli handsama i samsvar med "Lov om offentlighet i forvaltningen." Du kan difor rekna med at innhaldet i meldinga di kan bli offentleg tilgjengeleg.  Dette må likevel ikkje hindra deg i å ta kontakt med ordføraren dersom du ynskjer det. Ein prat  treng ikkje å være ei «sak»

Ta gjerne kontakt med ordføraren på telefon 97 95 25 01 eller på e-post olav.turvoll@vik.kommune.no

Ordføraren vår heiter OlavTurvoll, representerer Senterpartiet, og har kontoret sitt i kommunehuset.

 

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut