Du er her: Heim Barn og familie Barnehage
Vik2

Barnehagetilbodet i Vik kommune

Tilbodet og innhaldet i dei kommunale barnehagane vert styrt av Lov om barnehage med forskrifter og kommunale vedtekter.

Barnehagane i kommunen:

Samordna opptak

Vik kommune har eit samordna opptak for alle barnehagane. Hovudopptak til barnehagen blir annonsert januar / februar med søknadsfrist 1. mars. (sjå vedtekter).

Elektronisk søknad

Du søkjer elektronisk om barnehageplass. Søknadsskjema finn du her. Om du treng hjelp til å søkje, ta kontakt med oss på tlf nr. 57 69 82 00, eller på e-post til: postmottak@vik.kommune.no

Det vert gjeve syskenmoderasjon, sjå kommunen sine vedtekter. Det er høve til å kjøpe einskilddagar.

Det er 5 planleggingsdagar i løpet av 1 år. Desse vert prøvd lagt til skulane sine fridagar, og vert rekna som den 4. ferieveka.

Tilrettelagt tilbod i barnehagen for born med nedsett funksjonsevne, jamfør Lov om barnehagar § 37.

Lovtekst i Lov om barnehagar ( barnehagelova):

"Kommunen skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud. Plikten til tilrettelegging omfatter ikke tiltak som innebærer en uforholdsmessig byrde for kommunen. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde, skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Kommunen fatter vedtak om tilrettelegging av barnehagetilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne."

Lenker

 

Tips ein ven  Skriv ut