Du er her: Heim Barn og familie Barnehage

Organisering av barnehagane i Vik kommune

Tilbodet og innhaldet i dei kommunale barnehagane vert styrt av Lov om barnehage med forskrifter og kommunale vedtekter.

Barnehagane i kommunen:

Samordna opptak

Vik kommune har eit samordna opptak for alle barnehagane. Hovudopptak til barnehagen blir annonsert januar / februar med søknadsfrist 1. mars. (sjå vedtekter).

Elektronisk søknad

Du søkjer elektronisk om barnehageplass. Om du treng hjelp til å søkje, ta kontakt med servicetorget på tlf nr. 48 02 62 98, eller på e-post til: postmottak@vik.kommune.no

Det vert gjeve syskenmoderasjon, sjå kommunen sine vedtekter. Det er høve til å kjøpe einskilddagar.

Det er 5 planleggingsdagar i løpet av 1 år. Desse vert prøvd lagt til skulane sine fridagar, og vert rekna som den 4. ferieveka.

Lenker

Vedtekter barnehagane i Vik(Lovheimel/vedtekt)

Forskrift om rammeplan for innhald i barnehagen

Skuleruta 2019/2020
Skuleruta 2020/2021

Gebyr barnehage og gebyr for seint henting i barnehagen

Lov om barnehage

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon