Påminning tilskot til granplanting

Planting av gran etter hogst er eit tiltak innan skogkultur som det kan søkjast NMSK-midlar (Nærings- og miljøtiltak i skogbruket) til. Per i dag kan ein få tilskot som svarer til 70 % av kostnaden, både for innkjøp av planter og for sjølve plantinga. 

Har du kjøpt og/eller planta gran i vår?
Ta kontakt med skogbruksansvarleg i kommunen Karen Weichert Tel. 414 42 726, karen.weichert@vik.kommune.no snarast og helst innan veke 12. juli!

Les meir om tilskot til skogkultur her.

Tips ein ven  Skriv ut