Pedagogisk-psykologisk teneste (PPT)

Gjennom PPT kan born, ungdom og vaksne med særlege behov gjennom utdanningsløpet 

Barn/elevar under 15 år kan visast til tenesta av føresette eller i samråd med barnehage/skule. Unge over 15 år kan sjølve ta initiativ til kontakt med tenesta, eventuelt i samarbeid med skulen.  Vaksne tek sjølv kontakt med tenesta.

Sogn PPT held til i Dalavegen 2 i Sogndal. 

Telefon 45 97 80 80
E-post: postmottak.ppt@sogndal.kommune.no
Postadresse: Postboks 153, 6851 Sogndal

Nærare omtale av tenesta finn du ved å følgja denne lenka.