Plan - og forvaltning

Leiar: Vakant

Tenesteområde:

  • Kommuneplan
  • Regulering/byggesak/tilsyn
  • Landbruk
  • Skogbruk
  • Viltforvaltning
  • Forvaltning
  • Delingssaker/kart
Plan og forvaltningsavdelinga
 Ansvarsområde  Kontaktperson  Telefonnummer
Kommuneplan, regulering Turid Kristine Brekke 922 28 593
Landbrukssjef, viltforvaltning Veronika Seim Bech 909 10 709
Landbruk, skogbruk,  Ingvild Røyset  
Landbruk, skogbruk Karen Weichert 414 42 726
Landbruk Jorunn Orvedal/Åse Berit Balvoll 414 53 143
Delingssaker / kart / byggjesaker Espen Holen 906 58 600
Oppmåling Arvid Brudevoll 918 06 848

 

 

 

 

 

 

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon