sau_460x345

Produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot

Du finn informasjon og rettleiing i linkane nedanfor

Produksjonstilskot

Det kan søkjast elektronisk eller på papir, men du vert oppmoda å søkje elektronisk gjennom gjennom altinn: pålogging til søknadskjema 

Informasjon og veiledningshefte frå Landbruksdirektoratet finn du her
Informasjon frå Fylkesmannen

RMP

Gjennom RMP vert det gjeve ekstra støtte til bønder som tek vare på og utviklar det opne og særmerkte kulturlandskapet i fylket. Alle føretak som kan søkje produksjonstilskot i jordbruket, som har landbruksdrift i Sogn og Fjordane og som oppfyller vilkåra som vert stilt til dei ulike ordningane, kan søkje. Du finn meir om ordninga på heimesida til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane.

Søknadskjema via altinn

Søknadsfrist:  20. august 2016.

Har du spørsmål, kan du ta kontakt med kommunen. 

Tips ein ven  Skriv ut