Osov

Rådmann

Rådmann i Vik kommune er Øistein Søvik. Søvik har telefon: 948 61 333

Rådmannen er den øvste leiaren for den samla kommunale administrasjonen, og har ansvar for dagleg drift.

Rådmannen har ansvar for at kommunen vert driven i samsvar med lover og forskrifter, og at den er gjenstand for betryggande kontroll. Rådmannen er og ansvarleg for at politiske vedtak vert iverksette.

Kommunestyret har i delegasjonsreglementet og andre vedtak gitt rådmannen fullmakt til å ta avgjerd i saker som ikkje er prinsipielle.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna i alle kommunale organ, med unnatak av kontrollutvalet.


Rådmannstillinga er omtala i kommunelova §13-1

 

Tips ein ven  Skriv ut