Rådmann

Rådmannen er den øverste leiaren for den samla kommunale administrasjonen, og har ansvar for dagleg drift.

Rådmannen har ansvar for at administrasjonen vert driven i samsvar med lover, forskrifter og at den er gjenstand for betryggande kontroll. Rådmannen er og ansvarleg for at vedtak vert iverksette.

Kommunestyret har i delegasjonsreglementet og andre vedtak gitt rådmannen fullmakt til å ta avgjerd i saker som ikkje er prinsipielle.

Rådmannen har møte- og talerett, personleg eller ved ein av sine underordna i alle kommunale organ, med unnatak av kontrollutvalet.


Rådmannstillinga er omtala i kommunelova §23

Kontaktinformasjon:
Rådmann: Øistein Søvik
Postadresse: Postboks 134, 6891 Vik i Sogn
Telefon: 

Tips ein ven  Skriv ut