jordbrukslandskap

Regelverk for Regionalt miljøprogram er endra

Regelverk for Regionalt miljøprogram er endra: Alle føretak med slåtteareal med ei helling 1:5 eller brattare kan søka tilskot for alt bratt areal som dei slår og haustar som fôr. 

Kravet til minst 20% bratt areal er teke vekk, og krav om hausting til fôr er innført.

Her finn du meir utfyllande informasjon frå Fylkesmannen

Tips ein ven  Skriv ut