jordbrukslandskap

Regelverk for Regionalt miljøprogram er endra

Regelverk for Regionalt miljøprogram er endra: Alle føretak med slåtteareal med ei helling 1:5 eller brattare kan søka tilskot for alt bratt areal som dei slår og haustar som fôr. 

Kravet til minst 20% bratt areal er teke vekk, og krav om hausting til fôr er innført.

Her finn du meir utfyllande informasjon frå Fylkesmannen

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut