Bratt areal

Regionalt miljøprogram (RMP) - søknad om tilskot

Søknadsomgangen for regionalt miljøtilskot har vore open sidan 15.09.20. 
Fristen er 15.oktober

Informasjon og rettleiingsmateriale finn du på nye tema-sider for RMP, sjå https://www.fylkesmannen.no/vestland/landbruk-og-mat/tilskot-innan-jordbruk-og-skogbruk/regionalt-miljoprogram/
 
 
 
Tips ein ven  Skriv ut