Sognefjorden

Reglar for bruk av vasskuter

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har lagt ut informasjon om reglar for bruk av vasskuter, med lenkje som styrer slik køyring og informasjonssider på Miljøkommune.no og Miljødirektoratet si heimeside. Dette til orientering.

Lenkje til oppslaget på heimesida til Fylkesmannen

Tips ein ven  Skriv ut