Kokepåbod

Reine prøvar også i dag - slutt på kokepåbodet

Reine vassprøvar frå Bødalen vassverk for andre dag på rad, gjer at Vik kommune no opphevar kokepåbodet.

Kokepåbod
Dekningsområde Bødalen vassverk
Sone detalj
Dekningsområde Bødalen vassverk

Kokepåbodet som gjaldt alle abonnentar tilknytt Bødalen vassverk, sjå kartutsnitt, vart oppheva onsdag morgon etter nok ein dag med fine prøvar. Behovet for koking oppstod førre helg etter tekniske problem med renseanlegget ved Bødalen vassverk. Feilen vart raskt retta, men det viste seg naudsynt med ei rekkje tiltak for å gjenoppretta feilfri vassforsyning.

Vik kommune beklager ulempene dette har medført for abonnentane.

 

Tips ein ven  Skriv ut