Grøfter

Reinsking av grøfter og stikkrenner

Har du sjekka korleis det står til med grøftene rundt vegane og jordstykka dine? 
Auka nedbørintensitet utgjer større fare for skader på både vegen og nabo-eigendommar dersom grøfter og stikkrenner går tett. 
Ta deg ein tur og sjå korleis det står til med dine grøfter og stikkrenner!

 

Tips ein ven  Skriv ut