Renovasjonsavgift

Eit standardabonnement vert definert som:

  • 1 stk. 140l behaldar våtorganisk avfall tømt kvar 14. dag
  • 1 stk. 140l behaldar for papp/papir tømt kvar 4. veke
  • 1 stk. 140l behaldar for restavfall tømt kvar 4. veke

Bestilling av avfallsbehaldarar kan gjerast på: www.simas.no/behaldarbestilling eller post@simas.no  evnt pr tlf 57 65 70 70.

SIMAS IKS er i prosess med å gå over til ei ny oppbygging av gebyret, der dei vil ha eit fastledd og eit variabelt ledd. Dei sender difor ikkje ut prisar pr. dunk for 2019. Gebyra for 2019 vert vedteke slik dei er fastsett av SIMAS IKS. 


Prisane er inkl. mva.

Døme på dei vanlegaste gebyrsatsane for renovasjon
Type abonnement Årsavgift / kr
Standardabonnement (3 stk 140 l dunkar) 4 085,-
Minimumsgebyr  2 656,25
Abonnentar som heimekomposterar  2 656,25
Fritidsabonnement 1 633,75

 

Fritidshus/feriehusvære

Desse leverer i behaldarar/containere/bosbuer som vert sett opp på ulike stader i kommunen, eller tilvist å levere i sekk på oppgjeven stad til gjevne tider.  

Renovasjonsgebyret for fritidshus/feriehusvære vert fastsett til 40% av standardgebyret.

 

Tenesteomtalar