Vallogo

Resultat kommunestyre- og fylkestingsvalet 2015

Oppteljing av stemmene er no avslutta.  Detaljerte resultat for Vik kommune kan lesast i desse dokumenta:

Tips ein ven  Skriv ut