friluftsliv ingressbilete

Revidering av plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2020

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og folkehelse er revidert, i samsvar med Plan og bygningslova § 11 - 4. Revidert plan 2016 – 2020 vert no sendt på høyring og lagt ut til offentleg ettersyn. Høyringsinstansar og interessentar er informerte med brev.

 

Merknader til høyringsutkastet må vera innkomne til Vik kommune p.b. 134, 6891 Vik i Sogn, innan 06.11.2016. 

Merknader kan og sendast på e-post: postmottak@vik.kommune.no

Plandokument

Tips ein ven  Skriv ut