Solnedgang Sognefjorden

Revidering ruspolitisk handlingsplan 2016 - 2020

Planen skal vera ein heilskapleg ruspolitisk handlingsplan, med tiltak som er forankra i oppdatert kunnskap og vedtekne mål og retningsliner for rusfeltet, og med relevant bakgrunnsinformasjon.

Ruspolitisk handlingsplan har status som tematisk handlingsplan i kommunen sitt plansystem.
Høyringsinstansar og interessentar er informerte med brev. 

Ruspolitisk handlingsplan 2016-2020 gjeldande utgåve (pdf)

Merknader til høyringsutkastet må vera innkomne til Vik kommune innan 02.05.2016.

Postadresse Vik kommune:
Vik kommune
Postboks 134
6891 Vik i Sogn

Merknader kan òg sendast til kommunen sitt postmottak

Alternativt kan du nytte formularet nedanfor. Merknaden vert då sendt inn direkte til kommunen sitt postmottak

Tips ein ven  Skriv ut