friluftsliv ingressbilete

Rullering av handlingsprogrammet for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2020

Handlingsprogrammet i gjeldande kommunedelplan vert rullert kvart år. For å kunna søkja om spelemidlar, må anlegga vera innarbeidde i handlingsprogrammet i kommunedelplanen i lenkja her

Informasjon

Innspel kan sendast på e-post til postmottak@vik.kommune.no . Du kan og senda inn din merknad ved å nytta skjema nedanfor. Merknaden går då direkte til kommunen sitt postmottak.

Fristen for å senda inn tiltak til handlingsprogrammet er sett til måndag 27.august 2018.


 

Tips ein ven  Skriv ut