Aktivitet

Rullering av handlingsprogrammet for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2020

Handlingsprogrammet i gjeldande kommunedelplan vert rullert kvart år. For å kunna søkja om spelemidlar, må anlegga vera innarbeidde i handlingsprogrammet i kommunedelplanen. Fristen for å senda inn tiltak til handlingsprogrammet er sett til måndag 14.oktober 2019.

Tips ein ven  Skriv ut