Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
Aktivitet

Rullering av handlingsprogrammet for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2020

Handlingsprogrammet i gjeldande kommunedelplan vert rullert kvart år. For å kunna søkja om spelemidlar, må anlegga vera innarbeidde i handlingsprogrammet i kommunedelplanen. Fristen for å senda inn tiltak til handlingsprogrammet er sett til måndag 14.oktober 2019.

Tips ein ven  Skriv ut