Sal alkoholhaldig drikk gruppe 1

 

Sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1
Avgift 2018
Pr liter 0,21 kr

Løyvegebyret  er sett til minimum kr 1.630,- pr år for sal av alkoholhaldig drikk.