Sal alkoholhaldig drikk gruppe 1

 

Sal av alkoholhaldig drikk gruppe 1
Avgift 2021
Pr liter 0,22 kr

Løyvegebyret  er sett til minimum kr 1.740,- pr år for sal av alkoholhaldig drikk.