kv

Koronaviruset: status i Vik kommune

Vik kommune understrekar at sjølv om smittepresset er lågt i kommunen, er det svært viktig at alle følgjer nasjonale råd og retningslinjer, slik at me kan unngå smitteutbrot.
Vikøyri om kvelden

Ekstra løyving til kommunalt næringsfond i Vik kommune

Som del av krisepakke - fase 3 for 2020 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildelt midlar via fylkeskommunane på i alt 600 millionar kroner.
Helsetunet

Informasjon om drifta ved legekontor, jordmorteneste og helsestasjon

Vik legekontor ber alle som treng reseptfornying om å gjera dette før 10. juli grunna ferieavvikling. 
VBS

Nye reglar for besøk til institusjonar under Covid-19 epidemien

Ny reglar for besøk ved Vik bygde- og sjukeheim og opning av dagsenter for demente.
Innlevering

Utlån og innlevering av bøker på biblioteka

Har du mange bøker liggjande heime? Me har hatt restriksjonar på innlevering av bøker, men no kan du også levere tilbake bøker du har lånt. Me hentar og/eller leverer framleis ved inngangen til biblioteka. Les tidspunkt for hovudbiblioteket...
UtsiktDTH

Næringseigedommar - utsett frist for betaling av eigedomsskatt

Formannskapet i Vik gjorde 1. april 2020 vedtak om utsett frist for betaling av eigedomsskatt for alle næringseigedommar utanom kraftverk og linjenett.