kv

Koronaviruset - status i Vik kommune

Me har ikkje motteke melding om nye smitta i kommunen, og vaksineringa held fram som planlagt. Vik kommune innfører nye tiltak for eigne tilsette, og har nye tilrådingar til verksemder og innbyggjarar i kommunen.
kv

Koronaviruset: status 7. oktober 2020

I Vik har me så langt vore heldig og har berre hatt eitt tilfelle med smitte av person som er busett her. Det er nå viktig at alle held fram med den gode innsatsen.
Vik

Kommunalt næringsfond (Covid-19) - forlenga søknadsfrist til 19.10.20

Fristen for å søkja støtte er forlenga til 19. oktober 2020.
Vikøyri om kvelden

Ekstra løyving til kommunalt næringsfond i Vik kommune

Som del av krisepakke - fase 3 for 2020 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildelt midlar via fylkeskommunane på i alt 600 millionar kroner.
Helsetunet

Informasjon om drifta ved legekontor, jordmorteneste og helsestasjon

Vik legekontor ber alle som treng reseptfornying om å gjera dette før 10. juli grunna ferieavvikling. 
VBS

Nye reglar for besøk til institusjonar under Covid-19 epidemien

Ny reglar for besøk ved Vik bygde- og sjukeheim og opning av dagsenter for demente.