kv

Koronaviruset - status i Vik kommune

Me har ikkje fått melding om nye smittetilfelle i kommunen sidan førre oppdatering.
Vik

Kommunalt næringsfond (Covid-19) - forlenga søknadsfrist til 19.10.20

Fristen for å søkja støtte er forlenga til 19. oktober 2020.
Vikøyri om kvelden

Ekstra løyving til kommunalt næringsfond i Vik kommune

Som del av krisepakke - fase 3 for 2020 har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) tildelt midlar via fylkeskommunane på i alt 600 millionar kroner.
Helsetunet

Informasjon om drifta ved legekontor, jordmorteneste og helsestasjon

Vik legekontor ber alle som treng reseptfornying om å gjera dette før 10. juli grunna ferieavvikling. 
VBS

Nye reglar for besøk til institusjonar under Covid-19 epidemien

Ny reglar for besøk ved Vik bygde- og sjukeheim og opning av dagsenter for demente.
Innlevering

Utlån og innlevering av bøker på biblioteka

Har du mange bøker liggjande heime? Me har hatt restriksjonar på innlevering av bøker, men no kan du også levere tilbake bøker du har lånt. Me hentar og/eller leverer framleis ved inngangen til biblioteka. Les tidspunkt for hovudbiblioteket...