Serviceskyss

Serviceskyss 2018 - tilbod i Vik kommune

Frå veke 42 vil serviceskyssen for alle rutene bli endra til torsdagar i partalsveker


Alle som ønskjer å nytta Serviceskyssen, må bestilla skyss innan kl 14.00 virkedagen før (onsdagar). Telefonnummer for bestilling av serviceskyss er 468 91 580

Serviceskyss er eit transporttilbod som er ope for alle og skal vera tilrettelagd for alle. Serviceskyssen skal gje personar som har vanskar med å kome seg til næraste busstopp, høve til å bli henta heime.

NB! - Rutene vert ikkje køyrde dersom ingen bestiller skyss! 

Eigenbetaling kr 30,- kvar veg.  

Rutene vil gå torsdagar i partalsveker, sjå rutetabell hjå Sogn og Fjordane fylkeskommune ved å følgje denne lenka.


 

Tips ein ven  Skriv ut