Korona status: Sist oppdatert 28.3.20

Du er her: Heim Barn og familie SFO

SFO

Skulefritidsordning

SFO er eit frivillig omsorgs- tilsyns- og fritidstilbud utanom den obligatoriske skuledagen for elevar i 1.-4. klasse og 1.-7. klasse for funksjonshemma barn.

Vik  kommune har i dag 5 skular men SFO-tilbod på kvar av dei.  Tilbodet og innhaldet i skulefritidsordninga vert til ei kvar tid styrt av opplæringslova med forskrifter og kommunale vedtekter for SFO. Rammene for SFO kan vera noko ulike frå skule til skule.

Samordna opptak
Vik kommune har eit samordna opptak for alle skulefritidstilboda. Hovudopptak til SFO blir annonsert  januar / februar med søknadsfrist 1 mars.

Elektronisk søknad
Du søkjer elektronisk om plass i SFO. Ta kontakt med servicetorget på tlf 48 02 62 98, eller på e-post til: postmottak@vik.kommune.no om du treng hjelp til å søkje
 

Skulefritidsordninga har dette tilbodet (timar pr.veke):

  • 6 t-10,5 t
  • 11t-13,5 t
  • 14 t-19,5 t
  • 20 t og oppover

Måltid
Barna har med seg frukost og evt. ettermiddagsmat, mjølk og juice får dei kjøpa på SFO.

Lenkjer

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon