Skilt og reklame

Oppføring av skilt og reklame knytt til forretningsdrift er søknadspliktig i samsvar med plan- og bygningslova §107.

Skjema for søknad om tiltak skal leverast saman med fasadeteikning eller fotomontasje, målsett oppriss av skilta og situasjonskart som viser plassering i høve andre bygg.

Søknad om skilting skal i utgangspunktet nabovarslast, men kommunen kan gjere unntak i særlege høve.

Skiltvedtekter for Vik kommune

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar