Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...

Skilt og reklame

Oppføring av skilt og reklame knytt til forretningsdrift er søknadspliktig i samsvar med plan- og bygningslova §107.

Skjema for søknad om tiltak skal leverast saman med fasadeteikning eller fotomontasje, målsett oppriss av skilta og situasjonskart som viser plassering i høve andre bygg.

Søknad om skilting skal i utgangspunktet nabovarslast, men kommunen kan gjere unntak i særlege høve.

Skiltvedtekter for Vik kommune

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar