Skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 1, 2 og 3

 

Skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 1, 2 og 3
Avgift 2018
Alkoholhaldig drikk gruppe 1 0,47 kr pr liter
Alkoholhaldig drikk gruppe 2 1,22 kr pr liter
Alkoholhaldig drikk gruppe 3 4,09 kr pr liter

Løyvegebyret (Skjenking) er sett til kr 5 100,- pr år.
Løyvegebyret (Sal)          ------"-----  kr 1 630,- pr år.

Forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk mv