Skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 1, 2 og 3

 

Skjenking av alkoholhaldig drikk gruppe 1, 2 og 3
Avgift 2021
Alkoholhaldig drikk gruppe 1 0,50 kr pr liter
Alkoholhaldig drikk gruppe 2 1,32 kr pr liter
Alkoholhaldig drikk gruppe 3 4,36 kr pr liter

Løyvegebyret (Skjenking) er sett til kr 5 400,- pr år.
Løyvegebyret (Sal)          ------"-----  kr 1 740,- pr år.

Forskrift om omsetning av alkoholhaldig drikk mv