Du er her: Heim Næringsliv Skogbruk
Feiosprosjektet

Feiosprosjektet - sluttrapport

Feiosprosjektet var ein del av prosjektet „Fra ti til en”. Det var eit 5-årig KMB-prosjekt (kompetanseprosjekt med brukarmedverknad) i regi av Norsk institutt for Bygdeforskning i samarbeid med Norsk institutt for skog og landskap (no: NIBI...
Tømmerkai

Skogbruk

Mykje skog planta i Vik kommune på 50-60 talet vert no hogstmoden og det er venta større aktivitet med omsyn på hogst i kommunen framover. Interessa for bygging av skogsvegar aukar i samsvar med dette.