Koronaviruset: status i Vik kommune - dagleg oppdatering

Akkurat no er det ingen stadfesta smitta i Vik kommune. For å unngå utbrot av smitte i kommunen, er det avgjerande at me ikkje senkar skuldrane no, men held fram med smittevern-tiltaka.

Samleside finn du her.  Also information regarding the Corona-virus in EnglishSkip to information in English; click here.

Les mer...
furukongle

Skogskveldar 4. & 5 desember 2018

I ei tid med svært gode tømmerprisar og optimisme blir det arrangert skogkveld i desse kommunane:

Balestrand: 4.desember kl 19.00 Kviknes hotell
Vik: 5.desember kl 19.00  Blix hotell

Tema:
Skogsvegbygging-skogbruksplan-hogst med info om prisar-planting og stell av ungskog.

Prosjekt:
Skogkulturmotivasjon 2018

Kva treslag bør ein velje?
Tidspunkt for dei ulike tiltaka - tilskotsordningar. 
Det vert òg informert om entreprenørkapasistet, skattlegging skogsinntekter og skogfond.

Vestskog, Fylkesmannen, kommunen og Skogselskapet vil delta.

Kaffi og noko og bite i.

Alle er velkomne!

 

Tips ein ven  Skriv ut