Du er her: Heim Barn og familie Skule

Skule

Norske elevar har rett til gratis offentleg grunnskuleopplæring. Utgifter til undervisningsmateriell, transport i skuletida, leirskuleopphald, ekskursjonar eller andre turar er det skulen som dekkar.

Fylkesmannen har tilsyn med grunnskulane.

Vik kommune har i dag 5 grunnskular.

Skulerute 2019/2020

Skulerute 2020/2021

Informasjon om PPT (Pedagogisk psykologisk teneste)

Tips ein ven  Skriv ut

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon