Skulefritidsordning

Betaling for Skulefritidsordninga
 

Det gjeld ein takst for Flatbygdi skule og ein takst for dei andre skulane. Det vert gjeve syskenmoderasjon med 25% for 2.barn og 50% for 3.barn. Det eldste barnet vert rekna som nr. 1.

Foreldre/føresette kan kjøpa ekstra timar.

 

Avgift for skulefritidsordninga
  Avgift 2017 Avgift 2017 Avgift 2018 Avgift 2018
Opphaldstid Pris pr mnd Flatbygdi Pris pr mnd Vangsnes
Fresvik, Feios og Valsvik
Pris pr mnd Flatbygdi Pris pr mnd Vangsnes,
Fresvik, Feios og Valsvik
6 t - 10,5 t 1 300,- 1 075,- 1 300,- 1 075,-
11t - 13,5 t 1 775,- 1 540,- 1 775,- 1 540,-
14t - tom 19,5t 2 200,- 1 990,- 2 200,- 1 990,-
Frå 20 t  og oppover pris pr mnd 3 045,- 2 425,- 3 045,- 2 425,-
Kjøp av ekstra timar 85,- 85,- 90,- 90,-
Kostpengar 90,- 90,- 90,- 90,-

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon