Skulefritidsordning

Betaling for Skulefritidsordninga
 

Det gjeld ein takst for Flatbygdi skule og ein takst for dei andre skulane. Det vert gjeve syskenmoderasjon med 25% for 2. barn og 50% for 3. barn. Det eldste barnet vert rekna som nr. 1. Dersom det vert servert måltid og/eller drikke til maten, vert det kravd særskilt for dette. Foreldre/føresette kan kjøpa ekstra timar. Satsane er fritekne for meirverdiavgift.

* Vik kommune ligg mellom 500 – 800 kroner over nabokommunar på kostnad for SFO. Ein vel difor å ikkje auka opp prisen ytterlegare.

Framlegget i statsbudsjettet 2020 er makspris på sfo ( 6% av hustanden si inntekt) for 1 og 2 klasse, samt gratis sfo for elevar i 5 – 7 klasse med særskilde behov.


 

Avgift for skulefritidsordninga
  Avgift 2019 Avgift 2019 Avgift 2020 Avgift 2020
Opphaldstid Pris pr mnd Flatbygdi Pris pr mnd Vangsnes
Fresvik, Feios og Valsvik
Pris pr mnd Flatbygdi Pris pr mnd Vangsnes,
Fresvik, Feios og Valsvik
6 t - 10,5 t 1 300,- 1 075,- 1 300,- 1 075,-
11t - 13,5 t 1 775,- 1 540,- 1 775,- 1 540,-
14t - tom 19,5t 2 200,- 1 990,- 2 200,- 1 990,-
Frå 20 t  og oppover pris pr mnd 3 045,- 2 425,- 3 045,- 2 425,-
Kjøp av ekstra timar 90,- 90,- 90,- 90,-
Kostpengar 90,- 90,- 90,- 90,-

Satsane ovanfor er fritekne for meirverdiavgift

Sjølvbetening

Tenesteomtalar

Avdelingsinformasjon