Slamgebyr

Årleg gebyr for tømming etter oppsett tømmeplan og varsling 2021
Type Avgift eks. mva. Avgift inkl. mva.
Årleg gebyr pr. tank for separate slamavskiljarar. 0 - 4,5 m³, bustadar. Tømming kvart år. 2 .214,40 2.768,-
Årleg gebyr pr. tank for separate slamavskiljarar. 0 - 4,5 m³, bustadar. Tømming kvart 2. år.  1 108,80 1 386,- 
Årleg gebyr pr. tank for separate slamavskiljarar. 0 - 4,5 m³, bustadar. Tømming kvart 4. år. 589,60 737,-
Pris pr m³, registr. totalvolum tank. Felles/separat slamavskiljar 4,5 m³ eller større. Tømming kvart år. 492,00 615,-
Pris pr m³, registr. totalvolum tank. Felles/separat slamavskiljar 4,5 m³ eller større. Tømming kvart 2. år. 245,60 307,-
Pris pr m³, registr. totalvolum tank. Felles/separat slamavskiljar 4,5 m³ eller større. Tømming kvart 4. år. 123,20 154,-

 

Tømming uanom oppsett tømmeplan for dei ulike typane 2021

Type Avgift eks. mva. Avgift inkl. mva.
Ekstratømming pr. tank, pr gang for separate slamavskiljarar. 0 - 4,5 m³, bustadar.  2 .844,80 3.556,-
Ekstratømming, pris pr m³, registr. totalvolum tank. Felles/separat slamavskiljar 0 - 4,5 m³.  631,20 789,- 
Nødtømming pr. tank, pr gang for separate slamavskiljarar. 0 - 4,5 m³, bustadar.  7.690,40 9.613,-
Nødtømming, pris pr m³, registr. totalvolum tank. Felles/separat slamavskiljar,  4,5 m³ eller større.  1.708,00 2.135,-