Ny sauefjos

Søk om produksjonstilskot i mars - frist 15.3.

Frå og med 1. mars kan du levere del 1 av søknaden om produksjonstilskot i jordbruket og tilskot til avløysing ved ferie og fritid. Teljedato er 1. mars, søknadsfristen er 15. mars. Søknadsfristen er absolutt - det er ikkje mogleg å levere søknad etter fristen.

Søknaden leverer du elektronisk via Altinn. Det er kommunen som behandlar alle søknader og som svarer på spørsmål om produksjonstilskot.

Lenk til søknadsskjema, rettleiar og anna informasjon om produksjonstilskot finn du hjå Landbruksdirektoratet

Informasjon

Søknadskjema


Veronika Seim Bech
Landbrukssjef

Tips ein ven  Skriv ut