Flyfoto av Tenne

Søknad-auka produksjon i landbasert anlegg for settefisk av laks, aure og regnbogeaure -høyring

I samband med at Firda settefisk Arnafjord AS har søkt om utvida produksjon av laks, aure og regnbogeaure vert søknaden med dette lagt ut til offentleg ettersyn.

Tips ein ven  Skriv ut