Skular i Vik

Søknadsfrist barnehage/skulefritidsordning

Minner om at søknadsfristen for plass i barnehage og sfo er 1.mars 2016.

NB! SFO plass må søkjast om årleg. Barnehageplass kun ved endring/ny opphaldstid.

Tips ein ven Tips ein ven Skriv ut Skriv ut