beite

Søknadsfrist for regionalt miljøprogram 15.oktober

Nytt i år er at det kan søkjast tilskot for alt bratt areal. Tidlegare avgrensing på minst 20% bratt areal av slåttearealet er teke vekk, men det er krav om at arealet skal haustast
og at graset skal nyttast som fôr.
 

Føremålet er å skjøtte bratt areal som eit særpreg for kulturlandskapet i fylket, og å gje eit driftsvansketilskot for hausting av for i arbeidsintensivt terreng.

NB!  Beite i utmark –  ordninga gjeld berre for dei som har beitedyr innafor Nærøyfjorden eller Stølsheimen landskapsvernområde.

Her finn du skjemaet for søknad om regionalt miljøtilskot

Les meir om endra reglar for tilskot til slått av bratt areal

Tips ein ven  Skriv ut