QR-kode

Spørjeundersøking - stadtilknyting i Sogn og Fjordane

I kva grad kjenner du deg knytt til Sogn og Fjordane? Kor viktig er naturen for deg? Du er invitert til å delta i ei spørjeundersøking.

Marieke van der Star er masterstudent i samfunnsgeografi på universitetet i Oslo og Nederland, og skriv masteroppgåve om regional stadtilknytning i Sogn og Fjordane. Dersom du bur i Sogn og Fjordane, er du inviterert til å delta i ei spørjeundersøking om temaet. Marieke håpar så mange som mogeleg vil svare. Heile spørjeundersøkinga er anonym, og innsamla data vil bli teke godt vare på og slettast ved prosjektslutt. Det vil ta ca.10 minutter å besvare spørjeskjemaet. På førehand takk!

Lenka til spørjeskjemaet finn du her.
Du kan og bruke QR-koden for å komme til skjemaet.

Berre ta kontakt om du lurer på noko meir.
 
Med venleg helsing,
Marieke van der Star
mvstar@student.sv.uio.no

Tips ein ven  Skriv ut