Omraade

Spyling av vassleidningar

Tysdag 07.02.2017 kl 16.00 startar teknisk eining spyling  av vassleidningar i samband med ein beredskapstest ved dei nye bustadane kommunen byggjer ved Helsetunet.

Område Nord
Område Nord
Område Sør
Område Sør

Dette vil medføre missfarging av vatnet i ein periode. Vatnet er ikkje forureina på anna måte enn kosmetisk, og kan nyttast på vanleg måte. Det er ikkje behov for koking eller anna tiltak. Me anbefaler ikkje å vaska kvite kle så lenge vatnet er missfarga.
 
Abonnentane det gjeld, er varsla via SMS.  Sjå også kart som viser aktuelt område.
 
Me forventar at vatnet har normal farge att i løpet av onsdag ettermiddag/kveld.
 
Dersom du opplever andre problem ta kontakt med teknisk vakt på 415 94 443.

Tips ein ven  Skriv ut